martes, noviembre 03, 2009

FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS PARA NARRADORES


PROGRAMA

Introducció als drets humans
- Fonament filosòfic i jurídic dels drets humans: dignitat i igualtat
- Internacionalització de la protecció dels drets humans
- Adaptació del contingut de la Declaració Universal de Drets Humans (DUDH) a les realitats del segle XXI
- Contingut substantiu i garanties de la protecció dels drets humans
- Explicació breu de cadascun dels articles de la DUDH i lectura dels contes

Un conte per article
Els alumnes treballaran conjuntament 30 contes escrits per cadascun dels articles de la Declaració Universal de Drets Humans. S’adaptaran els relats al llenguatge oral i es realitzaran sessions de contacontes.

INFORMACIÓN: IDHC

No hay comentarios: